O Nas

Jesteśmy firmą specjalizująca się w diagnostyce obrazowej z zakresu rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej. Na rynku diagnostycznym funkcjonujemy od 2009 r. Wykonujemy świadczenia zdrowotne w ramach Specjalistycznego Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nestor Medical, prowadząc pracownie diagnostyczne w Śremie i Żninie.

Oferujemy szeroki zakres badań diagnostycznych metodą rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej. Nowoczesny sprzęt wraz z oprogramowaniem pozwalają na skierowanie naszej oferty do wszystkich pacjentów  potrzebujących diagnostyki obrazowej. Zapewniamy wysoką jakość świadczeń mając na uwadze przede wszystkim potrzeby i komfort pacjenta.

W swoich placówkach zatrudniamy wykwalifikowany i doświadczony personel medyczny. Mamy podpisane umowy z firmą Lux Med oraz Skamed, specjalizującymi się w zakresie zdalnego opisywania badań diagnostycznych.

W  ramach NFZ wykonujemy badania  z zakresu rezonansu magnetycznego.